HİZMETLERİMİZ

Farklı disiplinlerde ve geniş bir yelpazede Proje ve İş Geliştirme, İnşaat Öncesi – Tasarım Süreci Yönetimi, İnşaat Yönetimi, İnşaat Sonrası – İşletme Dönemi ve Danışmanlığı gibi konularda inşaat süreci destek hizmetleri ve çözümleri vermekteyiz…

Hizmetlerimiz sağlanırken, üzerinde anlaşılmış tüm gerekli standartlara, şartnamelere ve yönetmeliklere bağlı kalınarak ve projenin ihtiyaçlarını sağlayacak biçimde her türlü denetim, belgelendirme, araştırma ve gereken durumlarda da testler ve raporlamaları en etkin şekilde yapmayı sürdürmek hizmetimizin kalitesinin devamlılığına olan inancımızın gereğidir.

 • Proje ve İş Geliştirme
 • Tasarım Süreci Yönetimi
 • Proje ve İnşaat Yönetimi
 • İşletme Dönemi ve Danışmanlığı
 • Pazar Araştırmaları Yaparak Yeni İş Fırsatlarının Oluşturulması ve Geliştirilmesi
 • Oluşturulan İş Fırsatları veya Mevcut Projeler için Yeni Ortaklık Fırsatların Oluşturulması ve Geliştirilmesi
 • Stratejik Ortakların Oluşturulması ve Geliştirilmesi
 • Fizibilite, Etüt ve İş Planlarının Hazırlanması
 • Maliyet, Keşif ve Bütçelendirme Çalışmalarının Yapılması
 • Teklif ve Sözleşme Değerlendirmesi
 • Süreç Yönetimi
 • Kentsel Mimari ve Mühendislik Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Mimari İhtiyac Programının Belirlenmesi
 • Tasarım ve Mühendislik Yönetimi
 • Tasarım Koordinasyonu
 • Tasarım İncelemesi
 • Medikal Tasarım ve Koordinasyonu
 • İnşaat Metodunun Belirlenmesi
 • Değer Mühendisliği
 • Yüklenicilerin Seçimi ve Değerlendirilmesi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Kaynak Planlama
 • Doküman yönetimi
 • Proje Kalite Planı ve Risk Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
 • Test ve Devreye Alma
 • Sözleşme Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyetinin Takibi
 • Hizmet Sağlayanların Eğitim Planlaması
 • Hizmet Sağlayanların Performanslarının Takibi
 • İşletme Dönemi Prosedürlerin Takibi ve Raporlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
tr_TRTR
en_USEN tr_TRTR